جهت بازدید از غرفه شرکت مشبک سازان آریا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ،لطفا به سالن 38B غرفه 658 مراجعه نمایید.منتظر حضور شما دوستان، همکاران، و صنعتگران گرامی هستیم.