خدمات

شرکت مشبک سازان آریا علاوه بر ارائه محصولات عنوان شده در فروشگاه می تواند در زمینه های زیر ارائه خدمات نماید :

1- خدمات گالوانیزه گرم با همکاری شرکت پارس گالوانیزه امین 

2- برداشت نقشه و ابعاد گریتینگ در محل مشتری و تضمین نصب بدون مشکل قطعات 

3- نصب گریتینگ در هر مکانی و هر ارتفاعی 

4 - مشاوره رایگان به شرکتهای مهندسی جهت انتخاب درست و مناسب گریتینگ با توجه به کاربرد آن