گریتینگ فولادی

تعریف گریتینگ

/grating-store

گریتینگ که به عنوان درپوش از آن یاد می شود، سازه ای مشبکی شکل و بسیار سخت است که به دلیل توان باربری بالا در پروژه های سنگین صنعتی و شهری به کار گرفته می شود.